PDA

View Full Version : Admin ơiXa Xi
09-01-2006, 02:35 PM
Sao không ai PM cho Xị được vậy? Ai cũng phone cho Xị hỏi có nhận PM chưa? Nhưng Xị hông nhận được PM của ai hết.......Please look into this problem.

Thank you very much.