PDA

View Full Version : Bitter MellonsJane Smith
05-08-2008, 06:14 PM
From Evergreen Seeds:


http://www.evergreenseeds.com/bitgourbitme.html

http://us.st1.yimg.com/store1.yimg.com/Img/trans_1x1.gif" (http://www.evergreenseeds.com/bitgourbitme.html)

Jane Smith
05-08-2008, 06:16 PM
Bitter Melon, Hybrid Taiwan White (http://www.evergreenseeds.com/bitgourtaiww.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_690786.jpg

Bitter Melon, Hybrid White Pearl (http://www.evergreenseeds.com/bitgourhybwh.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_745258.jpg

Bitter Melon, Hong Kong Green (http://www.evergreenseeds.com/bitgourhonko.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_814310.jpg

Bitter Melon, Large Top (http://www.evergreenseeds.com/bitmellartop.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_846829.jpg

Bitter Melon, Japan Long (http://www.evergreenseeds.com/bitgourjaplo.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_862951.jpg

Bitter Gourd, Japan Green Spindle (http://www.evergreenseeds.com/bigojasp.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_889259.jpg

Bitter Gourd, Hybrid India Star NS (http://www.evergreenseeds.com/bitgourhybst.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_901601.jpg

Bitter Gourd, India Long Green (http://www.evergreenseeds.com/bitgourinlon.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_919669.jpg

Bitter Melon, Hybrid India Green Queen (http://www.evergreenseeds.com/bimehygrqu.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_944536.jpg

Bitter Gourd, India Long White (http://www.evergreenseeds.com/bitgourinlon4.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_985623.jpg

Bitter Melon, Hybrid White PN (http://www.evergreenseeds.com/bimehywhpn.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1022600.jpg

Bitter Melon, Hybrid India Pearl (http://www.evergreenseeds.com/bimehyinpe.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1043062.jpg

Bitter Melon, Hybrid India Baby (http://www.evergreenseeds.com/bimehyinba.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1062423.jpg

Bitter Melon, Hybrid Jumbo TH (http://www.evergreenseeds.com/bimehyjuth.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1090897.jpg

Bitter Melon, Small Baby TH (http://www.evergreenseeds.com/bimesmbath.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1114982.jpg

Bitter Melon, Hybrid Baby Doll (http://www.evergreenseeds.com/bimehybado.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1148750.jpg

Bitter Melon, Hybrid Bangkok Large (http://www.evergreenseeds.com/bimehybagi.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1188692.jpg

Bitter Gourd, Hybrid Beauty Winner (http://www.evergreenseeds.com/bigohybewi.html)
http://i246.photobucket.com/albums/gg116/hoalaco/hlc2/evergreenseeds_1997_1230106.jpg

et
05-14-2008, 06:26 AM
JS... nhìn nổi da gà :D:D:D

Isabella
05-20-2008, 02:46 PM
ORIGINAL: et

JS... nhìn nổi da gà :D:D:D


why? bộ sis không ăn được khổ qua hả? Nghe nói nó tốt cho tiểu đường lắm đó.

Jane,

These pictures came from the same outfit I bought the half dead seeds.

et
05-20-2008, 03:48 PM
Isabella... et từ nhỏ tới lớn không thích ăn khổ qua, trước khi bị t.đường et nghỉ nhiều lắm là chỉ ăn khoảng ba, bốn lần. Bây giờ thì ép ra juice uống hằng ngày và hay làm chả khổ qua. Ăn mấy năm nay mà cũng chưa quen.[:'(]