PDA

View Full Version : HAPPY EASTER TO ALLcgdl
03-21-2008, 05:07 PM
HAPPY HOLIDAY to all CN's members.

Cgdl chẩu về sớm đi CVS.:D

Tam N
03-21-2008, 05:11 PM
same to you
same to me to cvs :D

huongbendeo
03-21-2008, 05:21 PM
hì hì... chưa được về, nhưng tối nay sẽ ghé CVS nữa...

have a good weekend nha...