PDA

View Full Version : Lá Diêu Bôngsuzy
07-09-2006, 04:40 PM
lá Diêu Bông ( Hoàng Cầm )
Váy đình bản buông chùn cửa võng
Chị thẫn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu Bông
Mùa đông sau em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
Trong nắng vẫn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm chôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gio' quê vi vút gọi
Diêu bông hỡi ...
....ới Diêu Bông...!

http://www.rfviet.info/thuytien/rose.gif