PDA

View Full Version : Hôm Nay Tết- Jane Smiththefall
02-19-2008, 03:19 PM
Hôm Nay Tết
Jane Smith


Hôm nay Tết
Ăn không hết
Bánh, thịt, xôi
Chẵng lẽ lết?

Hôm nay Tết
Mọi người thường
Chúc tụng nhiều
Sao nhạt phết?

Hôm nay Tết
Không làm đết
Chuyện phãi làm
Rồi chẵng chết.

Hôm nay Tết
Kinh tế lên
Tiền vào nhiều
Sang ra phết.

Hôm nay Tết
Bạn bè mong
Vào cuộc chơi
Không lê lết!

Hôm nay Tết .....

=========

Hôm nay Tết
Mồng hai rồi
Tiệc đón Xuân
Say muốn chết!

Hôm nay Tết
Nghĩ về sau
Dù biết nhiều
Học chưa hết.

Hôm nay Tết
Của người ta
Mang vào thân
Sang ra phết!

Hôm nay Tết
Nhớ năm qua
Nhiều người ra
Món ăn Tết.

Hôm nay Tết
Không đi làm
Gọi sỡ: Ốm
Nói láo: chết!

Hôm nay Tết ..........