PDA

View Full Version : Chùa Trấn Bắc



thefall
02-13-2008, 06:55 PM
Chùa Trấn Bắc [/align] Bà huyện Thanh Quan[/align][/align]Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Ai đi qua đó chạnh niềm đau
Mấy toà sen rớt mùi hương ngự
Năm thức mây phong nếp áo chầu
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau
Người xưa cảnh cũ nào đâu tá
Khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu[/align]