PDA

View Full Version : Song Yến Lythefall
02-13-2008, 06:42 PM
Song Yến Ly
Lý Bạch

Song yến phục song yến
Song phi linh nhân tiễn
Ngọc lâu châu các bất độc thê
Kim song tú hộ trường tương kiến
Bách Lương thất hỏa khứ
Nhân nhập Ngô vương cung
Ngô cung hựu phần đãng
Sồ tận, sào diệc không
Tiều tụy nhất thân tại
Sương thư tư cố hùng
Song phi nan phục đắc
Thương ngã thốn tâm trung.
====
雙燕離
雙燕復雙燕,
雙飛令人羨。
玉樓珠閣不獨棲,
金窗繡戶長相見。
柏梁失火去,
因入吳王宮。
吳宮又焚蕩,
雛盡巢亦空。
憔悴一身在,
孀雌憶故雄。
雙飛難再得,
傷我寸心中。