PDA

View Full Version : Bánh Bột Lọcthefall
12-07-2007, 01:20 AM
Bánh Bột Lọc

cZ4yrji3qiY


Many Thanks chị MuaHe for this video

ASYE
12-07-2007, 01:26 AM
lam tui nhớ DEE quá đi!!! Đe ơi. mình đói bụng rồi đó![&:]

Dee
12-07-2007, 02:00 AM
ASYE ơi

chắc Dee gởi một ít cho sis ăn đỡ quá

nếu cái order to Dee làm không kịp đó

sis chịu không? thứ 2 Dee gởi cho sis 1 thùng Flat Rate, còn sau đó nếu sis thích Dee gởi nữa :)

MuaHe
12-07-2007, 11:23 AM
Thefall, Thank you em.

bachsfuge
12-07-2007, 11:27 AM
whois Dee vậy ha/????

lovetocook
12-07-2007, 11:29 AM
Tưởng có bánh bột lọc ăn :( thx for the video :D