PDA

View Full Version : Neck rest pillow by KAthefall
11-02-2007, 01:36 AM
Neck rest pillow (http://tracytran.blogspot.com/2007/11/neck-rest-pillow.html)

[/align]
http://img251.imageshack.us/img251/364/img6025cn8.jpg

Bác tài lái xe mà có cái gối gác vào cổ thì không còn gì bằng. Hy vọng nó không confortable quá để ngừng là ngũ liền - chết à nghen!
[/align]