PDA

View Full Version : Gỏi cuốnIsabella
04-30-2006, 03:00 PM
Đủ cho 2 người ăn:http://i13.photobucket.com/albums/a258/NgaHang/goicuon1.jpg

KitchenAid
04-30-2006, 09:17 PM
chị Isa. ox chị thích món gỏi cuốn hông hả chị? anh chắc là thích ăn đồ ăn vn lắm há...vì chị biết nấu nhiều quá :)

Happy Mom
04-30-2006, 09:57 PM
Login Message<< Older Topic Newer Topic >>
Chi. Isa, gỏi cuốn thấy ngon quá , mà nị ăn vậy để giử eo hả. Năm cuốn ngộ ăn còn khong đũ chớ nói chi 2 người ăn , ăn nhiều nói ra quê quá ;)

tennismom
05-01-2006, 01:31 AM
Chị Isa : nhà chị ăn ít quá xá, mình em ăn 4 cuốn chưa đủ nữa chứ đừng nói là 2 người :D:D

Jane Smith
05-01-2006, 07:06 AM
ORIGINAL: tennismom

Chị Isa : nhà chị ăn ít quá xá, mình em ăn 4 cuốn chưa đủ nữa chứ đừng nói là 2 người :D:D


thus, there is the saying: " ăn khoẻ như tennismom" !

hahahahahahahahaha

KitchenAid
05-01-2006, 12:56 PM
Jane, seatting in the siteline waiting 1-2 hours for a tennis game is very mệt và căng thẳng need recharge energy....me too!