PDA

View Full Version : TM and HMred bean
04-29-2006, 01:03 AM
hai bà làm Ơn dìa check pm ở bếp bên kia giùm tui cái coi
sao tui réo muh hong ai thèm đếm sĩa tui dạ :mad: :lol:

KitchenAid
04-29-2006, 01:44 PM
bộ pm bên xóm này hổng work hả?

tennismom
04-29-2006, 02:56 PM
Đậu đỏ : tui không dzìa xóm bên kia đâu mà gởi chi cho mệt vậy? sao không email hay pm cho tui bên này?

tennismom
04-29-2006, 02:59 PM
Bà đậu : dzìa bển rồi mà đâu thấy gì đâu nè :eek::eek:bà gởi lộn đi đâu rồi [:-][:-][:-]

Happy Mom
04-30-2006, 03:02 AM
Red been , nói gì thì nói đạibên nầy đi , còn phải qua xóm cũ nữa hả [:-][:-][:-]