PDA

View Full Version : Đường Thi - Cổ Thi 1. Ai Tư Vãn
 2. Di Chúc
 3. Cung oán ngâm khúc
 4. Lòng Nhân Ái
 5. Lòng Thị Phi
 6. Quyền Lợi
 7. An Mai Quân
 8. Đại Hạn Gặp Mưa
 9. Hoa sen non
 10. Vịnh cảnh mùa đông
 11. Vịnh cảnh mùa hè
 12. Vịnh cảnh mùa thu
 13. Vịnh cảnh mùa xuân
 14. Ai giang đầu
 15. Động phòng
 16. Nguyệt Dạ
 17. Nhật Mộ
 18. Ô Dạ Đề
 19. Song Yến Ly
 20. Bả tửu vấn nguyệt
 21. Cảnh chiều hôm
 22. Đền Trấn Võ
 23. Chùa Trấn Bắc
 24. Chiều hôm nhớ nhà
 25. Thăng Long hoài cổ
 26. Uống rượu tiêu sầu
 27. Đời người thấm thoắt
 28. Sắp đến quê nhà
 29. Tài tử giai nhân
 30. Thu Vũ
 31. Mục Lục Đường Thi- Cổ Thi
 32. Bình Ngô đại cáo
 33. Ghẹo cô hàng chiếu
 34. Chợ Trời
 35. Đêm thu nhớ Mai Sơn Phủ
 36. Đèo Ba Dội
 37. Ðề Tranh Tố Nữ
 38. Cảnh Làm Lẻ
 39. Thiếu Nữ Ngủ Ngày
 40. Tự Thán
 41. Bích Câu Kỳ Ngộ
 42. Bạch Đầu Ngâm - Lý Bạch
 43. Cung Trung Hành - Lý Bạch
 44. Thanh Bình Điệu - Lý Bạch
 45. Trường Tương Tư - Lý Bạch
 46. Vương Chiêu Quân - Lý Bạch
 47. Cáo Tật Thị Chúng